Na faře

Církev československá husitská v Klatovech

HOT NEWS!

Penzion Husita

S klatovskou náboženskou obcí tradičně spjatý penzion Husita v Železné Rudě má nejen zajímavou minulost, ale nyní možná už i budoucnost. Začněme historií. Nemovitost byla konfiskátem po německém fotografovi, který zde žil před válkou. Církev přišla k této budově darem od člena církve ing. Pohla, který konfiskát v roce 1946 zakoupil, ale neměl na jeho údržbu čas a peníze a objekt daroval církvi. Od té doby slouží "Husita" jako rekreační a konferenční středisko církve. K chalupě byla záhy připojena přístavba, jejíž multifunkcí je dnes společenský sál, modlitebna či jídelna a předsíň na terasu. Budova sloužila vedle rekreačního ubytování také pro synodní setkávání kněží, k duchovním obnovám, jednáním diecézní rady a především ke konání letních diecézních táborů a setkání s dětmi. To vše je předmětem krásných vzpomínek poválečných generací věřících.
V roce 1995 se objekt dočkal vybudování sociálních zařízení na jednotlivých pokojích. Po roce 2010 byl objekt převeden do majetku diecéze. V roce 2018 byl z technických důvodů ukončen ubytovací provoz a podle usnesení diecézního shromáždění došlo k plánovaným opravám objektu, konkrétně k opravě střechy a okapů, vybudování střešních sněhových zábran a opravě klempířských prvků, dále k rekonstrukci kotelny a výměně kotlů a zařízení topného systému, k opravě podlahy v konferenčním sále, montáži sádkrokartonových podhledů a údržbě sociálních zařízení.
Diecéze však nadále není schopna ze svých zdrojů zabezpečit správce a provoz objektu, proto se přistoupilo k pronájmu objektu. Snad díky Prozřetelnosti se objevil ten správný správce a "Husita" bude, zřejmě pod novým jménem, od vánoc 2019 opět sloužit k rekreaci církvi i veřejnosti. Upřednostňují se pobyty větších skupin.
Kontakt na nového správce: pan Filip Wohlgemuth, tel.739 574 349
 

Už nebude zatékat do kostela!

Klatovský kostel se dočkal nových oken ze západní strany od potoka. Za přispění 80 000,- Kč z havarijního fondu diecéze se podařilo zajistit výměnu starých dělených dřevěných oken,skrz které při silném dešti zatékalo do kostela. 

Sloučení náboženských obcí

Náboženská obec ve Stodě byla sloučena s náboženskou obcí Klatovy. Nadále probíhají bohoslužby v Domažlicích v evangelickém kostele první neděli v měsíci a o svátcích. Domažlická husitská komunita získala status bohoslužebného střediska.

Bohoslužby, úřední a biblické hodiny


Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli od 9,00 ve Sboru Dr.Karla Farského, Dukelská 438 Klatovy, v zimních měsících v modlitebně na stejné adrese, vchod z Nábřeží kpt.Nálepky

Biblické hodiny v Klatovech se konají na husitské faře podle dohody (výuka Základů víry) a ve sboru Církve bratrské v Masarykově ulici každou středu od 18.00

Úřední hodiny na faře: středa 9-16


 

Bohoslužby ve střediscích:

Domažlice, sbor ČCE, každou první neděli v měsíci od 10,30 a o svátcích

Horažďovice, Husův sbor, každou třetí neděli od 15,00 

 

Plán bohoslužeb v kostele o svátcích 2019 (II.pololetí)


 

Bohoslužba k výročí založení republiky, neděle 27.10. od 9,00 

Památka zesnulých, bohoslužba světel, sobota 2.11. od 18,00

Bohoslužba k 30.výročí pádu komunismu, neděle 17.11. od 9,00

První neděle adventní, neděle 1.12. od 9,00

Půlnoční vánoční bohoslužba, úterý 24.12. od 24,00

Boží hod vánoční, středa 25.12. od 9,00

Rozloučení se starým rokem, neděle 29.12. od 9,00

  

 

Bohosl                               KÁZÁNÍ, PŘEDNÁŠKY A TEXTY br.farářeTomáše Procházky