Varhany

Fotografie byly pořízeny fotokroužkem při Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech.Dispozice nástroje

I. manuál – hlavní stroj [chromatická, 56 tónů, C – g3] normální barva kláves Principál 8' Flétna temná 8' Salicionál 8' Oktáva 4' Mixtura 3 - 4x 2 2/3‘ II. manuál – hlavní stroj [chromatická, 56 tónů, C – g3] normální barva kláves Kryt líbezný 8' Kvintadéna 8' Vox coelestis 8' Principál 4' Flétna příčná 4' Roh noční 2' Nasard 2 2/3‘ Akuta harm. 3x 1 1/3‘ Pedál [chromatická, 30 tónů, C – f1] Subbas 16' Bordonbas 16' Oktávbas 8' Spojky: I/4', II/16' - I, II/8' - I, II/4' - I, II/16', II/4', I/8' - P, II/8' - P Tremolo I. man., tremolo II. man. Volná kombinace, Anulátor pedálu, Vypínač ručních rejstříků Pevné kombinace: Piano, Mezzoforte, Forte, Fortefortissimo, Pleno, Generální spojka, Pedálové Tutti Válcové crescendo, Vypínač válce Žaluzie II. manuálu

Popis nástroje

Jednomanuálový nástroj pneumatické výpustkové konstrukce postavila v modlitebně CČSH v Klatovech koncem 60. let 20. století firma Organa z Kutné Hory. Varhanní skříň s volným prospektem, obsahuje oba manuály i pedál varhan. V čelní straně obsahuje souvislé pole prospektových píšťal. Hrací stůl obsahuje klaviatury pro I. a II. manuál i pedál, rejstříkové sklopky, pedál žaluzie, válec crescenda, a další ovládací prvky spojek a kombinací. Manuálové i pedálová klaviatura je chromatická, manuálové s normální barvou kláves (klavírní). Dvoumanuálový nástroj pneumatické konstrukce obsahuje výpustkové vzdušnice. Rejstříky jsou ovládány pneumaticky sklopkami skrze pneumatickou trakturu. V postamentu leží dva plovákové měchy, jeden pro II. manuál a jeden společný pro I. manuál a pedál. Varhany napájí vzduchem elektrický ventilátor s kuličkovými ložisky, umístěn v uzavřené místnosti pod kruchtou.