Oprava nástroje

Probíhá 2. etapa opravy

Dne 31. 5. byla zahájena 1.etapa generální opravy varhan v husitském kostele v Klatovech. Díky veřejné sbírce bylo během dvou let  vybráno přes 200 000,-Kč.

Opravy se ujal mistr varhanář Peter Nožina – Restaurování a opravy varhanních nástrojů Nahoruby.

Došlo k demontáži píšťal na 1. manuálu, vyjmutí míškových komponentů a jejich odvozu do varhanářské dílny k překožení.

Demontované píšťaly jsou deponovány na kůru kostela, kde je možné si je prohlédnout v rámci Noci kostelů, případně dalších kulturních akcí.

Všem dárcům ze srdce děkujeme a věříme, že se dílo podaří, aby překrásný zvuk píšťal znovu zazněl v plné kráse pro potěchu duší obyvatel klatovského regionu i k oslavě paní hudby-jedné z tváří Božího milosrdenství.

Tento cíl je již velmi reálný. K 31.12.2018 byla první etapa dokončena. V roce 2019 probíhá etapa druhá, na jejímž konci bude opravená hrací skříň propojena s prvním manuálem a pedálem tak, aby varhany již vydaly zvuk. 

 

 Cíl generální opravy 

Cílem generální opravy varhan je nástroj uvést do plně funkčního stavu. Po generální opravě pak nástroj bude fungovat další desítky let. 

 Koncepce generální opravy 

I. Demontáž: 

 •  Před samotnou demontáží nástroje proběhne nejdříve detailní fotodokumentace nástroje ve smontované podobě. 

 •  Měřen bude tlakový vzduch měchů. 

 •  Vyjmuty budou veškeré píšťaly manuálů a pedálu. 

 •  Vyjmuty budou píšťalnice, stoličky a stojánky. 

 •  Odpojeny budou ovládací aparáty vzdušnic. 

 •  Odpojen bude hrací stůl varhan. 

  II. Generální oprava jednotlivých částí: 

  Píšťaly kovové (SnPb) 

 •  Poškozené píšťaly budou převezeny do dílny. 

 •  Opraveny budou veškeré poškozené části píšťal a to zejména deformace těl a nohou, 

  vyletována roztržená ústí těl. 

 •  Veškeré píšťaly budou čištěny ve vodní lázni s neutrálním saponátem, čištěny budou z 

  venkovní strany, propláchnuty budou důkladně i těla a nohy píšťal. Následně budou píšťaly 

  propláchnuty čistou vodou. 

 •  Vyrobeny budou chybějící zinkové a cíno-olověné píšťaly rejstříků. 

 •  Veškeré píšťaly budou intonovány a laděny s důrazem na zachování původních výřezu. 

  Píšťaly dřevěné (Lg) 

 •  Všechny dřevěné píšťaly budou čištěny suchou cestou z venku i uvnitř těl. Sejmuty budou předkrývky píšťal a čištěna jádra píšťal, vyjmuty budou ladící zátky. Následně budou celé setřeny vlažnou vodou. 

 •  Všechny píšťaly budou preventivně konzervovány tlakovým nástřikem přípravkem proti červotoči. 

 •  Opraveny budou veškeré defekty píšťal. 

 •  Překoženy budou zátky krytých píšťal. 

 •  Formou replik budou doplněny všechny chybějící segmenty píšťal. 

 

Hrací stůl 

 •  Hrací stůl bude demontován a převezen do dílny varhanáře. 

 •  Hrací stůl bude rozmontován, čištěn. 

 •  Veškeré spojkové membrány a míšky budou vyměněny. 

 •  Pedálová klaviatura bude rozmontována, z rámu budou vyjmuty klávesy a pera klaviatury. 

  Odstraněny budou staré dorazy kláves. Klávesy a rám bude čištěn vlažnou vodou. Dodány 

  budou nové dorazy kláves z plsti. Kompletace klaviatury. 

 •  Klávesy manuálových klaviatury budou vyjmuty z rámu, čištěny budou tlakem vzduchu a 

  setřeny vlažnou vodou. Rám klaviatury bude čištěn suchou cestou a následně setřen vlažnou vodou. Vyleštěny, nebo vyměněny budou vodící štefty korpusů kláves. Vymezení bočních vůlí kláves. Chybějící potahy kláves I. manuálu budou doplněny, odklížené potahy zpět přiklíženy. 

  Vzdušnice 

 •  Ze vzdušnic budou vyjmuty veškeré výpustkové míšky. 

 •  Vzdušnice budou čištěny a připraveny na montáž nových míšků. 

 •  Preventivní konzervace vzdušnic. 

 •  Vyrobeny budou kopie výpustkových míšků - 944 kusů. 

 •  Montáž míšků do vzdušnic varhan. 

 •  Ovládací aparáty vzdušnic budou demontovány. Veškeré míšky a ovládací výpustné pulpety 

  budou vyměněny za nové. 

  Píšťalnice, stoličky a stojánky 

 •  Píšťalnice, stoličky a stojánky budou důkladně čištěny suchou cestou a setřeny vlažnou vodou. 

 •  Píšťalnice, stoličky a stojánky budou preventivně konzervovány proti červotoči. 

 •  Kontrolovány budou všechny píšťalnice a jejich rozvody, kouřem budou kontrolovány 

  jednotlivé rozvody tónů, zkouška těsnosti. Případné prasklinky a prožrání červotočem bude utěsněno vylívání kožním klihem, prolíváním tónových rozvodů. Kontrolováno bude pokroucení píšťalnic, spodní část případně kalibrována. 

 •  Opravena bude zlomená stolička rejstříku Flétna temná z I. manuálu. Traktura 

 •  Traktura varhan bude čištěna, kontrolována bude těsnost PVC trubek. Vzduchové hospodářství 

 •  Měchy bude čištěny na místě. 

 •  Závaží tvořené z pálených cihel bude zabaleno do papíru. 

 •  Čištěny budou regulátory vzduchu i vzduchovody. 

 •  Vzduchovody budou konzervovány proti červotoči, stejně tak i měchy varhan. 

 •  Ventilátor varhan bude maximálně odhlučněn (dodáním silentbloků, zvukové izolace do bedny, a jiným způsobem). 

 

Varhanní skříň 

 •  Po demontáži nástroje před zahájením montážních prací v kostele, bude celá varhaní skříň důkladně vyčištěna z vnitřní i vnější strany vysátím prachu a setřena vlažnou vodou. 

 •  Vysáta a čištěna bude i podlaha v postamentu varhan, v hracím stole a pod pódiem. 

 •  Z vnitřní strany bude skříň preventivně konzervována proti červotoči, konzervována bude i podlaha pod varhanami. 

 •  Truhlářsky budou opraveny veškeré poškozené části skříně. 

  III. Technologické potupy: 

 •  Čištění bude prováděno prostým oprášením, vysátím vysavačem, vyfoukání tlakovým vzduchem - kompresorem, setření vlažnou vodou. 

 •  Cínové píšťaly budou čištěny ve vodní lázni s neutrálním saponátem. 

 •  Dřevěné části napadené červotočem budou konzervovány jedovým přípravkem Lignofix 

  Varhany III. (modifikovaný Lignofix Super), veškeré části budou konzervovány preventivně. 

  Konzervace bude prováděna nátěry, nástřiky případně injektáží. 

 •  Okožení bude snímáno napařením. 

 •  Lepení částí bude provedeno klížením kostním klihem. 

 •  Petrifikace částí bude prováděna vyléváním kožním klihem. 

 •  Výspravy po červotoči a jiné defekty dřeva budou vyspraveny tmelem vlastní receptury, 

  skládající se z včelího vosku a pryskyřice. 

 •  Železné díly budou mechanicky očištěny a konzervovány tanátováním. 

 •  Mosazné části budou mechanicky zbaveny oxidačních produktů leštěním.