Proběhlé akce

Za branami Betléma - dětská výtvarná dílna

Za branami Betléma - dětská výtvarná dílna

neděle 16.prosince od 15.h. Vyrábění vánočních betlémů s dětmi a vyprávěním vánočního příběhu na husitské faře v Klatovech