Proběhlé akce

Noc kostelů 2018

Noc kostelů 2018

SBOR dr. KARLA FARSKÉHO
 C í r k e v   č s l .   h u s i t s k á  
  DUKELSKÁ 438 KLATOVY

        
               P R O G R A M

                              19,00 - 19,30
        PROHLÍDKA VARHAN V OPRAVĚ

                              19,30 - 20,45
         KONCERT  ZUŠ J.Kličky Klatovy
                 Komorní pěvecký sbor
                  Klarinetové kvarteto
            Komorní hudba J. S. Bacha  

                             20,45 - 21,15
           MYSTIKA PŘÍTOMNOSTI
     přednáška  faráře Tomáše Procházky

ASIJSKÉ INSPIRACE - výstava výtvarných prací žáků ZUŠ