Proběhlé akce

Meditace s Richardem Rohrem I.

Meditace s Richardem Rohrem I.

Boží puls

Kde je Bůh na tomto obrázku? Bůh je všude. Bůh tam nahoře, tady dole, uvnitř mojí kůže i vně. Bůh je síť, energie, prostor, světlo - nezachycen v nich, jako kdyby některý z těchto konceptů byl mnohem reálnější než to, co je spojuje - ale objevuje se v té jedinečné, rozsáhlé síti vztahů, která oživuje vše, co je. . . . V tomto okamžiku v mém myšlení nestačí prohlašovat, že Bůh je zodpovědný za celou tuto jednotu. Místo toho chci prohlásit, že Bůh je jednota - samotná energie, samotná inteligence, elegance a vášeň, díky nimž je vše v pořádku.

 

Takový pohled se může zdát jako nuance, ale je klíčový. Náš viditelný, vytvořený vesmír není prostě předmět, který vytvořil zcela jiný Bůh, aby projevil Boží lásku, ale stvořený vesmír je samotná láska - samotné Boží srdce, které je plně vyjádřeno v rozměru času a formy.

Když hovoříme v těchto termínech, samozřejmě začneme používat klasický jazyk mystiky, jazyk vizionářského projevu. Pro Jacoba Boehmeho (1575-1624)  v němčině pojem pro milosrdenství byl Barmherzigkeit - "teplé srdce". Boehme viděl milost jako "svatý prvek": kořenovou energii, z níž existuje vše ostatní ve viditelném vesmíru. Milosrdenství je "svatá podstatnost" - nejvnitřnější esence samotného bytí. Je to "řeka Boží", která protéká jako míza stromu života.

Nebudeme-li chtít tento vhled omezit jen na Bohem inspirovanou mystiku, je úžasné objevit prakticky shodný pohled, který zjistil mimořádně příčetný psychoterapeut Gerald May (1940-2005). Můžeme potvrdit, že z klinického hlediska, jakmile se  náš subjektivní emoční život zbaví různých rozdílů a citových tónů, zůstává to, co je základní, kořenová energie, která nakonec není nic jiného než božská láska. "Je to, jako by agape [božská láska] byla základním prvkem, neredukovatelným a nezměnitelným," píše. "Vesmír existuje na energii, která je v jádru bezpodmínečně milující." [3]

 Vize Gerrarda Maye o agape-božské lásce - je velmi blízká Boehmově (a vlastní) představě o Milosrdenství. Daleko od soucitu nebo zbožnosti je to samotný Boží puls v rezonanci ve stvoření; teplo, které pulzuje všemi věcmi a jako božské tajemství proudí do vytvořené formy.

 

Brána k tichu:

Žijeme, pohybujeme a máme se v lásce.