Proběhlé akce

1. etapa opravy varían dokončena

Dne 31.5. byla zahájena 1.etapa generální opravy varhan v husitském kostele v Klatovech díky veřejné sbírce, na které byla během pouhých 9.měsíců shromážděna částka 120 000,-Kč.

Opravy se ujal mistr varhanář Peter Nožina – Restaurování a opravy varhanních nástrojů Nahoruby.

Došlo k demontáži píšťal na 1. manuálu, vyjmutí míškových komponentů a jejich odvozu do varhanářské dílny k překožení.

Demontované píšťaly jsou deponovány na kůru kostela, kde je možné si je prohlédnout v rámci Noci kostelů, případně dalších kulturních akcí

Všem dárcům ze srdce děkujeme a věříme, že se dílo podaří, aby překrásný zvuk píšťal znovu zazněl v plné kráse pro potěchu duší obyvatel klatovského regionu i k oslavě paní hudby-jedné z tváří Božího milosrdenství.